עונת סרטי טרום בכורה 2019-2020

מנוי יקר!

 אנו שמחים על הצטרפותך כמנוי לסדרת טרום בכורה במרכז הכנסים הבינלאומי.

מענה טלפוני בימי א' בין השעות: 12:00 – 10:00 ושעתיים לפני הקרנת הסרט

מספר טלפון: 08-6789246. כתובת אתר האינטרנט: convention.org.il.

יש להגיע עם כרטיס המנוי לכל הקרנת סרט טרום בכורה.

על מנת לעמוד בזמני הערב, מצ"ב לוחות הזמנים:

19:30-19:50  התכנסות הכוללת קפה ומאפה חופשי

19:50-19:55  פתיחת דלתות אולם הקולנוע

20:00-20:30  הרצאה

20:30 ואילך   הקרנת הסרט

למאחרים, תותר הכניסה לאולם בשעה 20:30, עם תום ההרצאה.

נוהל כללי לביטולים וזיכויים:

1.ניתן לבטל עד 2 כרטיסים במנוי ולקבל בגינם עד 2 זיכויים.

2.בגין ביטול כרטיס, ייזקף למנוי זיכוי למימוש באחת הפעילויות המתקיימות במרכז הכנסים ולפי החלטת מרכז הכנסים בלבד.

3.ביטול כרטיס ייעשה טלפונית או באמצעות מייל עד ליום הקרנת הסרט בשעה 12:00.

כתובת מייל: Knasim@aac.ac.il

למען הסר ספק, אין להשאיר הודעות ביטול במענה הטלפוני.

4.מנוי שלא יודיע על ביטול כנדרש, יחושב כאילו מימש את זכאותו ללא יוצא מן הכלל.

5.מנויים אשר ביטלו כרטיסים, מקומותיהם יועמדו למכירה באותו יום.

6.לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול כרטיס.

7.תוקף הזיכוי יפה עד לאוקטובר 2020, מעבר לתאריך זה לא יכובדו זיכויים אשר לא מומשו, ללא יוצא מן הכלל.